LOGOPEDA

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzimy program profilaktyki i terapii logopedycznej.
Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

  Zadzwoń i umów się na wizytę, tel. 516-368-878
  Zapraszamy na konsultacje z logopedą:

  | poniedziałek - 8.00-14.00

  | wtorek - 8.00-14.00

  | środa - 10.00-16.00

  | czwartek - 8.00-14.00

  | piątek - 8.00-14.00