grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

KĄCIK RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

Grupa III (5-6-latki) „MĄDRE SOWY"

Nauczyciel:
lic. Anna Ciążyńska

Pomoc nauczyciela:
Katarzyna Strzyżewska

 

LUTY 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze - Dziecko:
- doskonali wrażliwość estetyczną w odniesieniu do muzyki, ruchu i plastyki;
- doskonali umiejętność wymiany zdań;
- uczy się panować nad takimi emocjami jak trema czy strach,
- buduje system wartości – odwagi, otwartości i optymizmu;
- podejmuje działania inspirowane plastyką, baletem oraz dżwiękiem;
- zdobywa doświadczenia sprzyjające porównywaniu czasu wykonanych
czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara;
- poznaje drukowaną i pisaną literę "w", "W"; "z", "Z"; "g", "G";
- poznaje i wykorzystuje znaki "+" i "-".

Tematy kompleksowe:
03.02.-07.02.2020 r. - "Wśród malarzy i rzeźbiarzy"
10.02.-14.02.2020 r. - "W teatrze"
17.02.-21.02.2020 r. - "Mali artyści to my!"
24.02.-28.02.2020 r. - "Ziemia – błękitna planeta"

 

 

Drodzy Rodzice!

 

24.02.2020 r., godz. 15.30 zapraszamy na zebranie orgazniacyjno-posumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz dotyczące kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021.