JEŻYKI

KĄCIK RODZICA » JEŻYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa I (3-4-latki) „JEŻYKI"
Nauczyciele:
mgr Monika Bednarek
lic. Justyna Ziółkowska
Pomoc oddziałowa:
Anna Dąbrowska