płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

Opłaty za przedszkole  w Chomętowie:

 

Przedszkole jest bezpłatne

 

w tym:

- zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawa z  językiem  angielskim, rytmika, matematyka, gimnastyka, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna     

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki ,

- zajęcia z  kynoterapii tzw "dogoterapia"

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

 


 dobrowolne wpłaty 

na działalność statutową przedszkola

oraz Radę Rodziców

 należy dokonywać na konto bankowe przedszkola:

 33 1090 1896 0000 0001 3322 6147