OFERTA

 

Oferujemy: 

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,

  • diagnozę gotowości szkolnej,

  • profilaktykę logopedyczną, pozwalającą na wykluczenie lub zminimalizowanie czynników mogących wywołać nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka (badania profilaktyczne, opieka terapeutyczna, edukacja rodziców),

  • terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,

  • pomoc w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych,

  • porady dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.