OPŁATY BIEŻĄCE

AKTUALNOŚCI » OPŁATY BIEŻĄCE

Drodzy Rodzice!
Płatności za przedszkole dokonujemy do 5-tego dnia miesiąca (za miesiąc miniony), na numer konta bankowego podany poniżej.
Aby dokonać płatności za dany miesiąc należy:
1. Wejść na stronę przedszkola http://www.przedszkoleigus.pl/bydgoszcz/
2. W zakładce OPŁATY BIEŻĄCE kliknąć w nazwę grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko
3. Sprawdzić w tabeli płatności kwotę do zapłaty, która przypisana jest do Państwa kodu indywidualnego
4. Dokonać zapłaty na numer konta bankowego  w tytule przelewu wpisując:
  • indywidualny  kod (który otrzymacie Państwo osobiście od dyrekcji przedszkola)
  • imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 Płatności za miesiąc czerwiec 2024 r.,

płatne do 5 lipca  2024 r. Klikając link poniżej,

wybieramy grupę, do której dziecko uczęszczało w czerwcu 2024 r.

 

GRUPA I SÓWKI

GRUPA II JEŻYKI

GRUPA III KRASNALE

GRUPA IV SKRZATY

GRUPA V ELFY

  

  wpłaty na Radę Rodziców 

  prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym "IGUŚ" w Bydgoszczy

 nr   19 1090 1896 0000 0001 3098 3274

 --------------------------------------------------------------
 Opłaty za przedszkole
oraz  dobrowolne wpłaty na działalność statutową  przedszkola należy wpłacać na konto:
 Przedszkole Publiczne "IGUŚ" w Bydgoszczy

  nr   47 1090 1896 0000 0001 2071 7260

  --------------------------------------------------------------