płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole:

 Za każdą zadeklarowaną godzinę, powyżej 5 godzin opłata wynosi 1,30 zł.
Godziny bezpłatne: 8:00 - 13:00.

 

 w tym:

- zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawy z  językiem  angielskim, rytmika, plastyka, kodowanie na dywanie, gimnastyka, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna      

- bajkoterapia,

- zajęcia kulinarne tzw. "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki,

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

                                   


  Dzienna stawka żywieniowa

 wynosi 14 zł

i płatna jest tak jak opłaty za przedszkole, czyli miesiąc miniony za dni obecności dziecka  w przedszkolu.

 

 


 Opłaty za przedszkole oraz

dobrowolne wpłaty na działalność statutową

przedszkola prosimy wpłacać na konto:

Przedszkole Publiczne "IGUŚ" w Bydgoszczy

 nr   47 1090 1896 0000 0001 2071 7260

 

 wpłaty na Radę Rodziców 

 prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy

Przedszkolu Publicznym "IGUŚ"

nr   19 1090 1896 0000 0001 3098 3274

opłaty stale należy wpłacać do 5 dnia  minionego miesiąca.