plan dnia

O PRZEDSZKOLU » plan dnia

 

 

 

 

 

 

R A M O W Y   P L A N   D N I A 

 

 

 6:00-8:00   

 • Witamy się z paniami, koleżankami i kolegami, podejmujemy różne formy aktywności zgodnie z naszym

samopoczuciem i zainteresowaniami

 • Wybieramy zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i plastyczne

 • Korzystamy z gier stolikowych, układanek różnego typu, puzzli i innych dostępnych środków dydaktycznych

8:00-13:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8:00-8:30 

 • Rozwijamy aktywność ruchową uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, a w grupie najstarszej- ćwiczeń porannych

 • Indywidualnie pracujemy z naszą panią bawiąc się lub podejmując różne ćwiczenia mające  na celu utrwalenie i doskonalenie umiejętności bądź rozwijanie zdolności

 • Przygotowujemy się do śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

8:30- 9:00   I Śniadanie 

9:00-10:00 

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych nabywając określone wiadomości   I umiejętności związane z różnymi strefami naszej aktywności

 • Poznajemy bliższą i dalszą rzeczywistość poprzez różne formy i metody pracy

 • Najpierw obserwujemy, badamy, dyskutujemy, eksperymentujemy na dany temat następnie przenosimy naszą wiedzę i doznania na działalność ogólnorozwojową

10:00-10:15   II Śniadanie  

10:15:12:00 

 • Korzystamy z pobytu na świeżym powietrzu, w zależności od warunków atmosferycznych, uczestniczymy w spacerach, wycieczkach w pobliżu przedszkola, zabawach w ogrodzie przedszkolnym

 • Na terenie przedszkolnym realizujemy wiele ciekawych zabaw ruchowych, sportowych, muzycznych i plastycznych, wykorzystując dostępny sprzęt terenowy

 • Rozwijamy swoje zainteresowania  i  zdolności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem

 • Korzystamy z pomocy specjalistów, którzy pomagają nam pokonywać trudności i niwelować istniejące zaburzenia rozwojowe

 • Realizujemy przyjęte i wprowadzone zasady zgodnego współdziałania i funkcjonowania   w grupie

 • Przygotowujemy się do obiadu, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

  12:00-12:30  Obiad

  12:30-14:00  Relaksacja tylko w grupie najmłodszej

  12:30-13:00 

 • Rozwijamy naszą sprawność manualną i grafomotoryczną

 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej

  13:00-14:30

 • Śpiewamy, słuchamy, utrwalamy, poznane piosenki oraz zabawy muzyczno- ruchowe

 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie w trakcie zabaw integracyjnych. Bawimy się w zabawy paluszkowe i kołowe

 • Dbamy o hodowlę roślin w kącikach przyrody

 • Przygotowujemy się do podwieczorku, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

 14:00-14:15/najmłodsze grupy14:15-14:30  Podwieczorek

 14:30-17:00 

 •  Bawimy się wykorzystując układanki i gry dydaktyczne

 • Organizujemy zabawy indywidualne lub w małych grupach podejmując własną aktywność

 • Bawimy się w teatr, prezentujemy własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych,  pantomimicznych

 • Ponownie przebywamy na świeżym powietrzu na placu zabaw,  w zależności od warunków atmosferycznych, doskonalimy czynności samoobsługowe

 • Dokonujemy wyboru kącików zainteresowań, w których bawimy się z kolegami nie zapominając o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i reguł zgodnej zabawy