REKRUTACJA - karta zgłoszenia

STATUT, ZEZWOLENIE, AKT » REKRUTACJA - karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniżej załączone są zasady rekrutacji, karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączniki. 

 Osoby zainteresowane prosimy  o wypełnienie i dostarczenie   ich osobiście  do sekretariatu lub przesłanie skanu dokumentów na adres email  bydgoszcz@przedszkoleigus.pl , w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji  Przedszkola Publicznego IGUŚ w Bydgoszczy na rok szkolny 2021/2022