oferta

O PRZEDSZKOLU » oferta


 

 

"Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat".

 

                   Janusz Korczak

   

Przedszkole Publiczne "IGUŚ" w Łochowicach

zostało utworzone z dniem 1 lutego 2018r

Nadzór nad placówką sprawuje 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Zapewniamy dzieciom:

- opiekę i pracę dydaktyczno- wychowawczą w godzinach od 6.30 do 17.30,

- 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - BEZPŁATNIE

 każda rozpoczęta godzina ponad czas bezpłatny - 1 zł

- śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek,

- posiłki przygotowywane na miejscu we własnej  przedszkolnej kuchni,

- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- bezpłatne zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, gimnastyka, matematyka, zumba - 1 x w tygodniu,

- codzienne  zabawy z językiem angielskim,

- zabawy z j. rosyjskim 2 x w tygodniu,

- stałą opiekę logopedyczną i psychologiczną,

- opiekę własnej poradni psychologiczno- pedagogicznej,

- zajęcia dodatkowe bezpłatne: 1 x w miesiącu (zajęcia z gliną i masą solną, kuchcikowo,  dogoterapię, bajkoterapię)

- przedstawienia teatralne,

- audycje z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,

- wycieczki i spotkania z ciekawymi ludzmi i ich zawodami,

- zajęcia otwarte z udziałem rodziców i dzieci,

- bogate i atrakcyjne kalendarium uroczystości przedszkolnych,