oferta

O PRZEDSZKOLU » oferta

 

"Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat".

                   Janusz Korczak

   

Przedszkole Publiczne "IGUŚ" w Łochowicach zostało utworzone z dniem 1 lutego 2018r.

Nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

 

 

Zapewniamy dzieciom:

 

- opiekę i pracę dydaktyczno- wychowawczą w godzinach od 6.30 do 17.30,

- 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - BEZPŁATNIE

   każda rozpoczęta godzina ponad czas bezpłatny - 1,30 zł

- cztery posiłki, przygotowywane na miejscu, we przedszkolnej kuchni,

- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

- warsztaty dla rodziców,

- bezpłatne zajęcia dodatkowe

- zabawy z językiem angielskim,

- stałą opiekę logopedyczną i psychologiczną,

- współpracę z własną poradnią psychologiczno- pedagogiczną, oraz opiekę psychologa i logopedy

- dodatkowe zajęcia cykliczne - kuchcikowo, bajkoterapię, multimedialne

- wizyty kynoterapeuty,

- wycieczki oraz przedstawienia teatralne,

- audycje z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,

- bogate i atrakcyjne kalendarium uroczystości przedszkolnych,

- zajęcia z rodzicami i dziećmi

 

Pobyt dziecka w przedszkolu od godziny

8.30 do 13.30 jest bezpłatny. 

Za każdą deklarowaną godzinę pobieramy opłatę w wysokości 1,30 zł.