płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

 

Opłata stała za przedszkole  w Łochowicach:

 

5 bezpłatnych godzin dziennie- 8.30-13.30

 Za każdą zadeklarowaną godzinę

ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł

 

 

 

w tym:

- zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zabawa z  językiem  angielskim, rytmika, plastyka, matematyka, gimnastyka, 

      -  opieka logopedyczna i psychologiczna      

- zajęcia z gliną, zumba, 

- zajęcia kulinarne tzw "kuchcikowo",

- przedstawienia teatralne,

- koncerty z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej,

- wycieczki ,

- zajęcia z  kynoterapii tzw "dogoterapia"

- bezpłatne warsztaty dla rodziców,

- zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi,

 

 


  Dzienna stawka żywieniowa

wynosi 7,90 zł

i podlega zwrotowi zgodnie z § 8 pkt 2.

Statutu przedszkola.

 

 


 Opłaty za przedszkole oraz

wpłaty na Radę Rodziców 

 można dokonywać

do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

 BZ WBK   25 1090 1896 0000 0001 3490 6040