rekrutacja, karta zgłoszenia

STATUT, ZEZWOLENIE, AKT » rekrutacja, karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapraszamy do Przedszkola Publicznego ,,Iguś" w Łochowicach!

Poniżej załączone są zasady rekrutacji, karta zgłoszeniowa oraz załączniki.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej osobiście do Przedszkola Publicznego ,,Iguś" w Łochowicach

na obecny rok szkolny - niezwłocznie,

lub w terminie podanym w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020-2021.