rekrutacja, karta zgłoszenia

STATUT, ZEZWOLENIE, AKT » rekrutacja, karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapraszamy do Przedszkola Publicznego ,,Iguś" w Łochowicach!

Poniżej załączona jest karta zgłoszeniowa.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Karty zgłoszeniowej

i dostarczenie jej osobiście

do Przedszkola Publicznego ,,Iguś" w Łochowicach

na obecny rok szkolny - niezwłocznie,

lub w terminie podanym w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.