OPŁATY BIEŻĄCE

AKTUALNOŚCI » OPŁATY BIEŻĄCE

 

UWAGA!

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać wyłącznie na poniższy
numer konta bankowego:

 

30 1090 1072 0000 0001 5617 1132

 

Drodzy Rodzice!

Płatności za przedszkole dokonujemy do 10-tego dnia miesiąca (za miesiąc miniony), na poniższy numer konta bankowego:

47 1090 1896 0000 0001 3322 6380

 

Aby dokonać płatności za dany miesiąc w roku szkolnym 2023/2024 należy:
1. Wejść na stronę przedszkola www.przedszkoleigus.pl/zamosc
2. W zakładce OPŁATY BIEŻĄCE kliknąć w nazwę grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko
3. Sprawdzić w tabeli płatności kwotę do zapłaty, która przypisana jest do Państwa kodu indywidualnego
4. Dokonać zapłaty na numer konta bankowego 47 1090 1896 0000 0001 3322 6380 w tytule przelewu wpisując:

  • kod indywidualny (otrzymany od dyrekcji przedszkola)
  • imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 

PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024 r., PŁATNE DO 10 LIPCA 2024 r.

GRUPA I WRÓBELKI
     
GRUPA II PSZCZÓŁKI
 
GRUPA III MĄDRE SOWY