plan dnia

O PRZEDSZKOLU » plan dnia

 

 

 

 

 

 

 

R A M O W Y   P L A N   D N I A

 

6.00-8.00  

 • Witamy się z paniami, kolegami i koleżankami, podejmujemy różne formy aktywności zgodnie z naszym samopoczuciem i zainteresowaniami
 • Wybieramy zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i plastyczne
 • Korzystamy z gier stolikowych, układanek różnego typu, puzzli i innych dostępnych środków dydaktycznych

 

8.00-13.00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

8.00-8.30

 • Rozwijamy aktywność ruchową uczestnicząc w różnego typu zabawach ruchowych, a w grupie starszej- ćwiczeń porannych
 • Indywidualnie pracujemy z naszą panią bawiąc się lub podejmując różne ćwiczenia mające  na celu utrwalenie i doskonalenie umiejętności bądź rozwijanie zdolności
 • Przygotowujemy się do śniadania, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne

8.30-9.00 ŚNIADANIE

9.00-10.00

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych nabywając określone wiadomości  i umiejętności związane  z różnymi strefami naszej aktywności
 • Poznajemy bliższą i dalszą rzeczywistość poprzez różne formy i metody pracy
 • Najpierw obserwujemy, badamy, dyskutujemy, eksperymentujemy na dany temat następnie przenosimy naszą wiedzę i doznania na działalność ogólnorozwojową

 

10.00-10.15 PRZEKĄSKA OWOCOWO-WARZYWNA

10.15-12.00

 • Korzystamy z pobytu na świeżym powietrzu, w zależności od warunków atmosferycznych, uczestniczymy w spacerach, wycieczkach  w pobliżu przedszkola, zabawach w ogrodzie przedszkolnym
 • Na terenie przedszkolnym realizujemy wiele ciekawych zabaw ruchowych, sportowych, muzycznych i plastycznych, wykorzystując dostępny sprzęt terenowy
 • Rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, które odbywają się zgodnie z harmonogramem
 • Korzystamy z pomocy specjalistów, którzy pomagają nam pokonywać trudności i niwelować istniejące zaburzenia rozwojowe
 • Realizujemy przyjęte i wprowadzone zasady zgodnego współdziałania i funkcjonowania   w grupie
 • Przygotowujemy się do obiadu, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne             

 

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.00 Relaksacja tylko w grupie najmłodszej

12.30-13.00

 • Rozwijamy naszą sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Słuchamy różnych utworów z literatury dziecięcej

13.00-15.30

 • Śpiewamy, słuchamy, utrwalamy, poznane piosenki oraz zabawy muzyczno- ruchowe
 • Umiemy wspólnie zadbać o nasze dobre samopoczucie w trakcie zabaw integracyjnych. Bawimy się w zabawy paluszkowe i kołowe
 • Dbamy o hodowlę roślin w kącikach przyrody
 • Przygotowujemy się do podwieczorku, kształtujemy prawidłowe nawyki wykonując czynności sanitarno-higieniczne    

 14.30-15.00 PODWIECZOREK

 15.15-17.00

 • Bawimy się wykorzystując układanki i gry dydaktyczne
 • Organizujemy zabawy indywidualne lub w małych grupach podejmując własną aktywność
 • Bawimy się w teatr, prezentujemy własne interpretacje utworów podczas zabaw dramowych,  pantomimicznych
 • Ponownie przebywamy na świeżym powietrzu na placu zabaw,  w zależności od warunków atmosferycznych, doskonalimy czynności samoobsługowe
 • Dokonujemy wyboru kącików zainteresowań, w których bawimy się z kolegami nie zapominając o stosowaniu zwrotów grzecznościowych i reguł zgodnej zabawy