płatności

O PRZEDSZKOLU » płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice! W Przedszkolu Publicznym "Iguś" w Zamościu pobyt dziecka w godzinach 8.00-13.00 jest bezpłatny. Każda dodatkowo zadeklarowna godzina ponad czas bezpłatny kosztuje 1,00 zł.

 

w tym:

 - opieka i praca dydaktyczno-wychowawcza
  w godzinach od 6.00 do 17.00:
- śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek,
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
- ciekawe bezpłatne zajęcia dodatkowe,
- stała opieka logopedyczna i psychologiczna,
- współpraca z poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,
- bogate i atrakcyjne kalendarium uroczystości przedszkolnych,
- miła i rodzinna atmosfera  w  przestronnych, klimatyzowanych i kolorowych salach,
- zabawy z  językiem  angielskim,
- zajęcia kulinarne tzw. "kuchcikowo",
- Klub Małego Ogrodnika
- przedstawienia teatralne,
- audycje muzyczne z udziałem muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
- wycieczki,
- zajęcia z kynoterapeutą, tzw. "dogoterapia",
- religia w grupie starszej,
- zajęcia otwarte z udziałem rodziców i dzieci.

 
 ------------------------------------------------------------------------------------

  Dzienna stawka żywieniowa

wynosi 8,60 zł

i podlega zwrotowi zgodnie z § 8 pkt 2.

Statutu przedszkola.

-----------------------------------------------------------------------

 

 Opłaty za przedszkole, dobrowolne wpłaty

na działalność statutową przedszkola oraz

wpłaty na Radę Rodziców 

 należy dokonywać  na konto przedszkola:

 nr 47 1090 1896 0000 0001 3322 6380

 

opłaty stałe należy wpłacać z góry do 10 dnia danego miesiąca