grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

STREFA RODZICA » grupa I 3-4-latki "Wróbelki"

 

 

WRZESIEŃ 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych,
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw muzyczno – ruchowych,
 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji,
 • stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą,
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich,
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, w szczególności na podstawie utworów literackich,
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka,
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory wg określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów,
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem,
 • kształtowanie  życzliwego nastawienia do innych ludzi,
 • rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, na podstawie ilustracji, utworów literackich,
 • wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu eksplorowaniu otaczającego świata,
 • zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • poznanie różnych figur geometrycznych,
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania,
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • przedstawianie wakacyjnych przygód za pomocą plastycznych technik wyrazu,
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • wdrożenie do gry na prostych instrumentach perkusyjnych,
 • wzbogacenie wiedzy na temat różnych środków transportu.

 

Tematy kompleksowe:

01.-10.09.2021 r. - Razem w przedszkolu

13.-17.09.2021 r. - Zabawy z latawcem

20.-24.09.2021 r. - Ziemia pełna tajemnic

27.09.-01.10.2021 r. - Nadchodzi jesień

 

Język angielski