grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

STREFA RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

Grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"
Nauczyciel:
mgr Natalia Brzezińska-Kupska

Pomoc oddziałowa:
Renata Bojas

 

Wrzesień  2022 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie,
 • integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości,
 • rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 • zachęcanie dzieci do zagospodarowania kącików zabaw i zainteresowań,
 • wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej,
 • uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów,
 • rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski,
 • omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata,
 • rozbudzanie świadomości fonologicznej,
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i parku,
 • wielozmysłowe poznawanie przez dzieci warzyw i owoców,
 • zapoznanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących,
 • klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów wg podanego kryterium,
 • porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów,
 • nauka wiersza J. Tuwima ,,Warzywa’’,
 • poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania,
 • poznanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego,
 • utrwalanie kierunków w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po okolicy,
 • kształtowanie przez dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.

 

Tematy kompleksowe:

01.-09.09.2022 r. - Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy

12.-16.09.2022 r. - Wspominamy wakacyjny czas

19.-23.09.2022 r. - Co nam jesień w koszu niesie

26.-30.09.2022 r. - Wiemy, gdzie mieszkamy